Flextrafik

Flextrafik


Flextrafik er kørsel udført efter dit behov. Det vil sige, at flextrafik omfatter kørsel for kunder med et særligt transportbehov. 
Flextrafik er også et tilbud om kollektiv trafik på tidspunkter og i områder, der ikke er dækket af almindelig bustrafik. 

Flextur


Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres til og fra.
Læs mere om Flextur

Teletaxa


I områder med få passagerer, kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. Enten køres der i et geografisk afgrænset område eller til stoppesteder som en almindelig busrute.
Læs mere om teletaxa

Handicapkørsel


Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere, der er handicappede eller gangbesværede. Kørslen er fra gadedør til gadedør i gadeplan.
Læs mere om handicapkørsel 

Patientbefordring


Midttrafik udfører den siddende patientbefordring for alle borgere i Region Midtjylland. Siddende patientbefordring er et tilbud til patienter om at blive kørt til/fra behandling eller til at blive overført mellem hospitaler.

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet. Regionen yder tilskud til, at du kan komme til og fra hospitalet, hvis du opfylder visse betingelser.

Kørselskontorets telefon er åben for bestilling mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00.

Bestil senest dagen før på tlf. 70 23 62 48.

Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside, hvor du også kan finde en folder om patientbefordring.

 

Bestil online


Gå direkte til online bestilling 

OBS! særligt om "SENEST fremme" kørsel i perioden 14.11 - 9.12.2016

På grund af julebestillinger af handicapkørsel med bestillingsperiode fra den 14.11 – 9.12.2016, er det ikke muligt for handicapkunder at bestille" SENEST fremme" online.

Ønsker du at bestille senest fremme, skal du kontakte Flextrafiks Servicecenter på tlf. 8740 8300 – tast 2.

Ønskes der tiden ”afhentning” f.eks. fra bopælen, kan det bestilles online som altid. 

Ovenstående er gældende i hele perioden fra den 14.11.2016 – 9.12.2016.


Fordele ved online bestilling

 • Ingen ventetid på telefon
 • Online bestilling er åben døgnet rundt
 • Overblik over dine bestilte ture

Du kan bestille din Flextur indtil en time før afgang.

Læs her før du bestiller


Hvilken kørsel kan bestilles online?

Online bestilling kan anvendes til bestilling af:

 • Handicapkørsel, korte rejser (op til 100 km)
 • Flextur

Hvilken kørsel skal bestilles telefonisk?
Du skal kontakte Midttrafik telefonisk, hvis du ønsker at bestille:

 • Fast kørsel
 • Teletaxa
 • Handicapkørsel, lange rejser (over 100 km) og rejser i anden region
 • Transport til jul og nytår

Bestilling
Feltet til fritekst, må IKKE bruges til informationer om hjælpemidler eller til at skrive en anden adresse end den, der er valgt i adressefeltet.

Kontakt os i stedet på telefon 87 40 83 00, hvis du har problemer med at finde den korrekte adresse.

Tjek altid at oplysningerne er korrekte, når du har bestilt din tur.

Bestil pr. telefon


Bestil på telefon 87 40 83 00

Tryk 1 for Handicapkørsel
Tryk 2 for Flextur
Tryk 3 for Teletaxa

Ovenstående kan bestilles alle dage mellem kl. 7.00 - 20.00


Vær venligst opmærksom på:

 • Turene skal bestilles senest to timer før afrejse. Teletaxa bestilles i forhold til køreplan
 • Lange rejser skal bestilles senest fire hverdage før afrejse.
 • Rejse i en anden region skal bestilles senest 24 timer før afrejse.
   

Tryk 5 for administration

Hverdage 8.00 - 12.00

 • Lange rejser skal bestilles 4 hverdage før afrejse.
 • Rejse i anden region skal bestilles 1 hverdag før afrejse.

Du kan også sende en mail til flex@midttrafik.dk

Afbestil tur


Afbestil på telefon 87 40 83 00 (tast 4)

Alle dage kl. 06.00 - 01.00

Afbestilling skal så vidt muligt ske senest en time før afrejse.


Følgende kørselstyper kan afbestilles:

 • Flextur
 • Teletaxa
 • Individuel handicapkørsel
 • Lægekørsel
 • Siddende patienttransport
 • Genoptræningskørsel mm.

Inden for kommunens bestillingskontors åbningstid eller patientkontorets åbningstid bedes du ringe dertil i stedet.

Rejsegaranti


Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Her gælder rejsegarantien
1) Hvis du venter mere end 20 minutter på din bil.

Ring til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0):

 • Hvis du efter aftale med Midttrafik vælger at vente på din bil, får du turen uden beregning.
 • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.

2) Hvis Midttrafik er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit bestemmelsessted, hvis du ved bestillingen har oplyst, hvornår du skulle være fremme.

Her gælder rejsegarantien ikke
1) Ved force majeure, dvs. når forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på.

2) Hvis du forsinkes af skift fra andre trafikselskaber, tog, fly eller færge.

Sådan får du refunderet udgiften
Send taxakvittering med oplysning om fødselsdato og -år samt navn til:

Midttrafik

Att.: Flextrafik Kundeservice

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg

eller via mail til flextrafik_kundeservice@midttrafik.dk

Du bedes udfylde og medsende et refusionsskema  

Der udbetales max. 400 kr. i refusion på teletaxa og Flextur.

Beskyttelse af persondata


CPR-nummer
Vi skal bruge dit CPR-nummer for at kunne afregne kommunens og regionens andel af din kørsel.

Midttrafik er forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Dette gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture og teletaxa, der er bestilt telefonisk via Midttrafiks callcenter.

Hjælpemidler
Vi skal bruge dine eventuelle behov for hjælpemidler for at kunne planlægge og udføre din kørsel korrekt.

Det er nødvendigt for chauffør/vognmænd at modtage oplysninger om eventuelle hjælpemidler, som skal medtages under kørslen, for at kunne udføre kørslen korrekt. Hjælpemidler registreres ligeledes i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem.

Videregivelse
CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.

Midttrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Midttrafik får hjælp til telefonpasning.

CPR-nummeret videregives ikke til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik. 

Telefonnummer videregives kun til chauffør eller vognmand, hvis borger har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen. 


Vintervejr, storm mv.
Hvis vejret giver udfordringer for trafikken og får indflydelse på din tur, så hold øje med trafikinformation, hvor vi løbende fortæller om situationen.

Cookiepolitik
Facebook tab
Google+