Flextrafik

Flextur

 
Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres til og fra.
Mere information om Flextur


Bestil din Flextur

 • online
 • via appen 'Flextrafik FlexDanmark'
 • på telefon 87 40 83 00 (tast 2)

Se her, hvornår der er kortest ventetid på telefonbestilling 

Sådan bestiller du


Du kan bestille din Flextur indtil en time før, du ønsker at blive hentet.
Ture i tidsrummet kl. 6.00 - 8.00 skal bestilles senest kl. 23.00 dagen før.

Bestil på en af følgende måder:

Online*         Når du har oprettet dig som bruger og tilknyttet dit Dankort/VisaDankort, er du klar til at bestille. 

Til online bestilling
     
App*   Hent appen ”Flextrafik FlexDanmark”. Opret dig som bruger, og du er klar til at bestille, mens du er på farten. Appen fås til Iphone og Android.

Se vejledning til app her
     
Telefon   Ring på telefon 87 40 83 00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 – 20.00. Når du bestiller pr. telefon, skal du betale din tur med kontanter og lige penge til chaufføren ved turens start.

Ture, der krydser en regionsgrænse, skal altid bestilles via telefon.
Der kan bestilles ture max. 14 dage frem i tiden.
 
*Få en reminder pr. sms 24 timer og 15 minutter før din afhentning - husk blot at klikke muligheden af i din profil.


Ved bestilling skal du oplyse:

 • Navn og telefonnr. (som chaufføren kan træffe dig på)
 • Start- og slutadresse
 • Det tidspunkt, du ønsker at blive hentet eller være fremme på
 • Antal personer, maks. 5
 • Om du medbringer bagage, maks. 11 kg
 • Om du medbringer hjælpemidler, fx rollator eller kørestol 
 • Om du medtager barnevogne eller autostol. Du skal selv medbringe autostol, når du har barnevogn med

Din bil kan komme fra 5 minutter før til 20 minutter efter det aftalte afhentnings-tidspunkt.


Faste ture
Ønsker du en aftale om faste ture (fx en fast ugedag og klokkeslet med samme til og fra adresse), kan de bestilles på hverdage kl. 8.00 - 16.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 2). Der kan bestilles faste ture til året ud.

Om Flextur


Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til, fx til svømmehallen, indkøbscentret, lægen, besøg hos vennerne osv.

Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn. Der kan være andre med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe andre kunder. Du betaler altid kun for den direkte vej.

Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen på den adresse, du bestiller turen fra og til.
Se også Rejsebestemmelser

Du kan bruge Flextur fra kl. 6.00 – 24.00 alle ugens dage, undtagen 24. og 31. december.

Flextur folder (pdf)

Hvad koster en Flextur?


Prisen på din Flextur afhænger af, hvilken kommune du kører i.

Hvis I er flere, der bestiller sammen (samme start- og slutadresse), betaler I fuld pris for én person og får 50 % rabat for de øvrige op til fire personer.

Hvis din tur krydser en kommunegrænse, koster det 14 kr. pr. km fra start- til slutadresse, med mindre de to kommuner har lavet en fælles prisaftale. 

Læs mere om prisen i din kommune ved at klikke på kortet herunder:

210 Lemvig Samsø Struer Skive Holstebro Ringkøbing / Skjern Herning Ikast / Brande Viborg Silkeborg Hedensted Horsens Skanderborg Favrskov Randers Syddjurs Norddjurs Aarhus Odder

 Se også kommunerne i alfabetisk rækkefølge her

Afbestille/rykke for bil


Du skal være opmærksom på, at vi kan hente dig mellem 5 minutter før og 20 minutter efter det tidspunkt, du har bestilt.

Rykke for bil - tlf. 87 40 83 00 (tast 0)
Hvis du ikke bliver hentet inden for ovenstående tidsrum, kan du rykke for bilen.
Kontakt os alle dage kl. 6.00 - 1.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 0).

Afbestille tur - tlf. 87 40 83 00 (tast 4)
Afbestillinger skal ske senest en time før tidspunktet for afhentning.
Kontakt os alle dage kl. 6.00 - 1.00 på tlf. 87 40 83 00 (tast 4).

Husk at oplyse det telefonnummer, som du har brugt til bestilling.

Rejsegaranti
Ved forsinkelser på over 20 minutter er Flextur omfattet af rejsegaranti 

Rejsebestemmelser


Adresse til adresse ved kantstenen
Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen (eller hvor en almindelig taxi ville holde) på den adresse, du bestiller turen fra og til. Er du gangbesværet, hjælper chaufføren gerne med ind- og udstigning i bilen samt fastspænding af eventuelle hjælpemidler, men du skal selv kunne komme fra din hoveddør og hen til bilen.

Hvilken tid skal du være "fremme" eller "afhentes"?
Når du bestiller din rejse, er der to muligheder: 

1. Du kan bestille rejsen til den tid, du senest skal være fremme. Det er vigtigt at oplyse, når du skal til vigtige be­givenheder med et fast mødetidspunkt.

2. Du kan bestille rejsen til den tid, du vil afhentes. Her kan Midttrafik dog ikke love præcist, hvornår du er fremme på an­komstadressen. Du vil blive tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til det ønskede afrejsetidspunkt.

Du får ved bestilling besked om, hvornår bilen henter dig. Det er vigtigt, at du er klar til den aftalte tid.

Bagage
Det er gratis at medbringe bagage, men vejer bagagen over 11 kg, skal du selv kunne løfte bagagen ind/ud af bilen. Husk at oplyse dette ved bestillingen. Ønsker du at medbringe mere end 1 stk. bagage, skal du oplyse det ved bestillingen. Der betales samme pris for ekstra bagage, som der betales for en medrejsende gæst.

Barnevogn og autostole
Du skal selv medbringe en autostol eller selepude til dit barn (under 135 cm), så barnet kan spændes forsvarligt fast under kørslen. Hvis du medbringer barnevogn eller klapvogn, skal dette oplyses ved bestilling. Barnevogn og klapvogn skal kunne klappes sammen.

Betaling
Hvis turen er bestilt online eller via app, betales turen med betalingskort ved bestilling, og så skal du ikke have kontanter med i bilen. Bestiller du via telefon, skal turen betales med kontanter og lige penge til chaufføren ved turens start. Betalingskort og andre billettyper (fx periodekort, Midttrafik app og rejsekort) kan ikke benyttes i bilerne.

Dyr
Små dyr i tasker/transportkasser må medbringes, hvis de ikke optager en plads i bilen. Service- og førerhund medtages.

Færgeoverfart
Øer med kollektiv trafik:
Samsø: Du forlader bilen ved færgen, og overfart sker for egen regning og egen hjælp.
Fur, Venø: Du bliver siddende i bilen, og kommunen betaler for overfarten.

Øer uden kollektiv trafik:
Fx Tunø, Endelave, Anholt og Hjarnø: Du køres til færgen og skal selv sørge for videre transport. 

Grupperejser
Der kan bestilles kørsel til maks. 5 personer med Flextur. En person betaler fuld takst, efterfølgende op til 4 medrejsende betaler 50 %.

Det er ikke muligt, at bestille en grupperejse med Flextur. Er der 6 personer eller derover, som ønsker afhentning fra/til samme adresse, så skal turene bestilles enkeltvis med op til 5 personer v. hver bestilling.

Midttrafik kan ikke give garanti for, at afhentning/afleveringstidspunkterne ved bestillinger, hvor der benyttes flere vogne bliver identiske.

Hjælpemidler
Vi medtager gerne hjælpemidler, fx rollatorer, manuelle og elektriske kørestole. Dog kan du ikke bestille en høj vogn, med mindre du er siddende i kørestol under transporten. Vi tager højest 2 kørestole eller 2 hjælpemidler med pr. tur. Det første hjælpemiddel er gratis, for det efterfølgende betales gæstepris.
Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke medtage benzindrevene crossere.

Rejsegaranti


Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Her gælder rejsegarantien
1) Hvis du venter mere end 20 minutter på din bil.

Ring til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0):

 • Hvis du efter aftale med Midttrafik vælger at vente på din bil, får du turen uden beregning.
 • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.

2) Hvis Midttrafik er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit bestemmelsessted, hvis du ved bestillingen har oplyst, hvornår du skulle være fremme.

Her gælder rejsegarantien ikke
1) Ved force majeure, dvs. når forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på.

2) Hvis du forsinkes af skift fra andre trafikselskaber, tog, fly eller færge.

Sådan får du refunderet udgiften
Send taxakvittering med oplysning om fødselsdato og -år samt navn til:

Midttrafik

Att.: Flextrafik Kundeservice

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg

eller via mail til flextrafik_kundeservice@midttrafik.dk

Du bedes udfylde og medsende et refusionsskema  

Der udbetales max. 400 kr. i refusion på teletaxa og Flextur.

Beskyttelse af persondata


CPR-nummer
Vi skal bruge dit CPR-nummer for at kunne afregne kommunens og regionens andel af din kørsel.

Midttrafik er forpligtet til at kunne sikre en entydig identifikation af de personer, der befordres via Flextrafik. Derfor skal vi bruge dit CPR-nummer. Dette gælder for alle kørselsordninger i Flextrafik med undtagelse af Flexture og teletaxa, der er bestilt telefonisk via Midttrafiks callcenter.

Hjælpemidler
Vi skal bruge dine eventuelle behov for hjælpemidler for at kunne planlægge og udføre din kørsel korrekt.

Det er nødvendigt for chauffør/vognmænd at modtage oplysninger om eventuelle hjælpemidler, som skal medtages under kørslen, for at kunne udføre kørslen korrekt. Hjælpemidler registreres ligeledes i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem.

Videregivelse
CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab stiftet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia, Sydtrafik og Region Midtjylland. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.

Midttrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Midttrafik får hjælp til telefonpasning.

CPR-nummeret videregives ikke til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik. 

Telefonnummer videregives kun til chauffør eller vognmand, hvis borger har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen. 

 

210 Lemvig Samsø Struer Skive Holstebro Ringkøbing / Skjern Herning Ikast / Brande Viborg Silkeborg Hedensted Horsens Skanderborg Favrskov Randers Syddjurs Norddjurs Aarhus Odder

 Klik på kortet for at se priserne i de enkelte kommuner.

Cookiepolitik
Facebook tab
2531527081Falsehttps://www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur.aspx
Popup Flextur Online 2015
Google+