Kundeservice

Kundeservice


Midttrafik Kundecenter
Tlf. 70 210 230
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45
8000 Aarhus C

Telefonåbningstider:
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

Salgsåbningstider:
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

Bemærk - nye åbningstider pr. 1. marts 2017:
Alle dage kl. 7.00 - 19.00

Salg af rejsekort:
Hverdage kl. 8.00 – 18.00
Weekend og helligdage kl. 10.00 - 17.00

Kontakt os

Chat


Chat med os alle dage kl. 8.00 - 19.00

Facebook


Besøg os på Facebook

Vi besvarer henvendelser alle hverdage kl. 9.00 - 15.00.

Skriv til os


Skriv til os, hvis du har en oplevelse, du gerne vil dele med os, eller hvis du har spørgsmål til vores produkter.   

Vælg, hvad din henvendelse drejer sig om. Herefter bedes du udfylde skemaet.

Vores svartid er 5 hverdage.

Rejsekort 

Rejser med bus

Rejser med Flextrafik

 
Kontrolafgift 

Buskort

 
Køreplaner

 
Midttrafik app

 
Midttrafik live

Andet

Vi glæder os til at høre fra dig!


Information

Rejsegaranti


Midttrafiks rejsegaranti omfatter alle busser i Midttrafiks område samt Lemvigbanen. Rejsegarantien giver mulighed for økonomisk kompensation, hvis Midttrafik er skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit bestemmelsessted.

Ansøgningsskemaet sendes til Midttrafik sammen med eventuel taxakvittering. Midttrafik skal have modtaget ansøgningen senest 14 dage efter, at du har brugt rejsegarantien.

Ansøgningsskema til rejsegaranti

Her gælder rejsegarantien

Her gælder rejsegarantien ikke

Hvad giver rejsegarantien?

Sådan gør du

Hjælp til selvhjælp

Rejsebestemmelser


Midttrafiks rejsebestemmelser beskriver de vilkår, der gælder for rejser med Midttrafiks busser og Lemvigbanen.

Glemte sager


Hvis du har glemt noget i bussen, skal du kontakte:

Det busselskab, der kører bussen
Find navn og telefonnummer på busselskabet i bussens 
køreplan

eller

Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230
som kan hjælpe dig med at efterlyse dine glemte sager


Særligt vedr. glemte sager i Aarhus bybusser

 

Hvis uheldet er ude


Hvis uheldet er ude - hvem skal jeg kontakte?
Hvis du har været ude for et uheld eller en uheldig episode med bussen, fx en påkørsel, et fald i bussen eller lignende, som resulterer i personskade (fysisk eller mentalt) eller beskadigelse af ting (tøj, bagage, bil, cykel mv.), skal du kontakte det busselskab, som kører den pågældende rute. Det er derfor vigtigt, at du får linje- eller rutenummer på bussen og/eller busselskabets navn.

Du skal også kontakte dit eget forsikringsselskab. Det er mellem dit og busselskabets forsikringsselskab det afgøres, hvordan du får din skade dækket.

Telefonnumre på busselskaber der kører for Midttrafik

Specielt for bybusserne i Aarhus:
Hvis uheldet er sket i forbindelse med en bybus i Aarhus, og der er personskade, skal du henvende dig til Midttrafik på tlf. 87 40 82 00. 
Hvis der udelukkende er tale om skade på bus, bil, cykel, barnevogn mv., skal du henvende dig til Busselskabet Aarhus Sporveje

Ankenævnet


Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro. Det er en forudsætning, at kunden allerede har rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en tilfredsstillende ordning.


Hvordan klager du?

Hvis du vil klage over en afgørelse, som Midttrafik har truffet, skal du udfylde et klageskema på ankenævnets hjemmeside. 

Du kan også få klageskemaet tilsendt ved at ringe eller skrive til ankenævnets sekretariat.

Ved klagebehandlingen foretages en fornyet, individuel og konkret vurdering af sagen både i Midttrafik og i ankenævnet. 

Før du beslutter dig for at klage
Det er en god idé at undersøge, om ankenævnet tidligere har truffet afgørelse i en sag, der minder om din. Her kan du se tidligere afgørelser  

Det koster et gebyr på 160 kr. at få klagen behandlet. Drejer klagen sig om et beløb under 160 kr., er gebyret 80 kr. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. 

Kontakt ankenævnet 

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
mail@abtm.dk
Tlf. 36 13 18 91 (onsdag og fredag kl. 9.30 - 11.30)

 

 

Cookiepolitik
Facebook tab
Google+