Kundeservice

Rejsebestemmelser for Midttrafik

 

Midttrafiks rejseregler blev den 15. januar 2017 erstattet af de landsdækkende rejseregler for kollektiv trafik i Danmark. Reglerne gælder for rejser med bus, tog og metro.

Her kan du læse den fulde beskrivelse af rejseregler om de forskellige billetter og kort, takstsystemer, tilbagebetaling og erstatning.

Nedenfor følger en beskrivelse af de mest anvendte.

Tidsgyldighed og aldersgrænser
Funktionsnedsættelser og handicap
Pensionister


Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension kan købe periodekort til særlige pensionistpriser. Der er også en særlig rabat på rejsekort.

Du skal kunne fremvise dokumentation for din alder, fx kørekort, id-kort eller lignende, hvis du har købt billet eller kort til særlig pensionistpris.

Hvis du har en anden form for pension m.v. og er berettiget til at købe billet til pensionistpris, skal du kunne fremvise et specielt legitimationskort som dokumentation.

Hvis du har en gyldig pensionsmeddelelse, kan du medbringe den på DSB- og Arriva-stationer og få udleveret et gratis legitimationskort. Husk at medbringe et vellignende foto. Legitimationskortet gælder for et år ad gangen, og det skal medbringes på rejsen.

Dyr


Du kan i alle busser medtage små hunde, katte og andre dyr uden betaling, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende, og hvis de bliver i tasken under hele rejsen.

Bybusser

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, må ikke medtages i bybusser.

Øvrige busser

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, kan medtages i øvrige busser til børnepris. Hunde skal altid holdes i kort snor og må ikke genere de øvrige rejsende eller svine i bussen. Dyr må ikke sidde på sæderne. Chaufføren kan afvise at tage et dyr med, hvis chaufføren vurderer, at dyret kan genere de øvrige rejsende.

Førerhunde/servicehunde

Førerhunde, der er forsynet med skiltet "Manden med den hvide stok", må medtages gratis i alle busser. Dette gælder også servicehunde, som bærer ID-vest. Ejeren skal kunne vise særlig ID-kort.

Ordensregler


Tak fordi du viser hensyn!
Alle får en bedre rejse, når vi viser hensyn til hinanden. Små ting gør en stor forskel, som fx bare at skrue lidt ned for musikken, rydde op når du har spist og drukket, holde godt fast i løbehjulet under turen og tale dæmpet i mobilen.

Afvisning af kunder

Rulleskøjter

Rygning og alkohol

Forbehold og gyldighed

 


Midttrafiks område:


Rejsebestemmelser i andre trafik- og togselskaber

Buspassagerers rettigheder - Forordning (EU) nr. 181/2011

Cookiepolitik
Facebook tab
Google+