Om Midttrafik

Årsberetning


Midttrafik i 2015

I Midttrafiks årsberetning kan du blandt andet læse om:

Midttrafik har en god økonomi og indtægter i 2015 var som budgetteret.

Valg af Danmarks første letbaneoperatør og den nye trafikplan i Aarhus med letbanen.

Midttrafik bliver endnu mere digital: I 2015 valgte bestyrelsen at de trykte køreplaner og papklippekortet skal udfases, og der har været arbejdet med mobilbetaling, app, realtid og wifi i busserne.

Der er fortsat stor fokus på den gode kundeservice i Midttrafik – og med chaufføruddannelsen Fly High, Midttrafiks bedste chauffør og Midttrafiks bedste busselskab.

I årsbretningen kan du også læse om bestyrelsens arbejde i 2015 og hvad perspektiverne er for 2016. 

Årsberetning 2015


Årsberetning

Forord
Kvalitetsmål

KUNDESERVICE/IMAGE
Bussen 2
Bedre service med Flextrafik og Flextur
Aarhus bybusser får rejsekort
Mobilbetaling på Midttrafik Kundecenter og i Horsens bybusser

CHAUFFØRER
Fly High III
Midttrafiks Bedste Chauffør
Midttrafiks Bedste busselskab

DRIFT/PRODUKT
Aftenlukning på Aarhus Nærbane og erstatningsbusser
Danmarks første letbaneoperatør
Ny trafikplan i Aarhus
Beslutning om udfasning af køreplaner
Årets gang i køreplanlægning
Årets gang i udbud
Strategi for bedre mobilitet
Realtid og gratis wifi
Positiv udvikling af billetkontrol

ØKONOMI
Midttrafiks indtægter og besparelser
Takstharmonisering

PERSONALE
Internt kundefokus
Medarbejdertrivsel
Kunde for en dag

AFSLUTNING
Perspektiver

 

Cookiepolitik
Facebook tab
Google+