Udbud

Udbud i Midttrafik

Herning H1R4300


Udbud buskørsel

Udbud flextrafik og specialkørsel

Midttrafik udliciterer bl.a. den kollektive bustrafik og handicapkørsel (variabel kørsel) i region Midtjylland. Private selskaber indkøber busser og biler og driver garageanlæggene. Det er de private selskaber, som ansætter chauffører og andet personale til at udføre kørslen.

Midttrafik har ansvaret for at udarbejde køreplaner og udvikle bustrafikken i samarbejde med kommuner og region. Derudover udfører vi kvalitetskontrol på gaden for at sikre et højt kvalitetsniveau.

Trafikselskabet Midttrafiks udbud følger EU-reglerne på området. Vi annoncerer udbuddet i EF-Tidende og på denne hjemmeside, hvor udbudsbetingelserne findes.

I udbudsbetingelserne kan man læse om udbudsgrundlaget, dvs. hvilke geografiske områder/ruter, der er omfattet af udbuddet, tilbudsfrister, driftsstart, kørselsomfang m.v. I betingelserne defineres også krav til materiel, drift og meget mere.

Se Midttrafiks tidligere og aktuelle udbud i menuen ovenfor til højre. Vi anbefaler, at du løbende holder øje med, om der er kommet tilføjelser eller ændringer til den/de udbud, du påtænker at byde på.

Bemærk! Udbudssiderne indeholder mange filer i pdf-format. Nogle af disse er ganske omfangsrige (fylder mange Mb!) og kan tage lang tid at hente.

Cookiepolitik
Facebook tab
Google+